KONTAKT

Dane ZSBS Bastion

Zamojskie Stowarzyszenie
Bowlingu Sportowego "Bastion"
ul. Jana Kilińskiego 9 lok. 9
22-400 Zamość
Tel: 604 724 046
KRS: 0000542723
REGON: 36073878700000
NIP: 922-30-50-554

Nr. konta ZSBS Bastion

44 1240 2005 1111 0010 6183 4959