W ciągu ostatnich 2-3 lat, w sposób zupełnie spontaniczny, wykształciła się zgrana grupa osób – pasjonatów i zwolenników bowlingu. Obecnie relacje te często wychodzą poza kręgielnie i rozgrywane mecze, znajomości z torów wkraczają także do naszego życia prywatnego. Naturalnym krokiem w takiej sytuacji wydała się nam decyzja o założeniu Stowarzyszenia, które pomogłoby nam podtrzymać i rozwijać te relacje.
Na początku 2015 roku, a dokładnie w dniu 7 stycznia w przyjaznych murach Hotelu Wojto odbyło się zebranie założycielskie naszego Stowarzyszenia. Już sama ilość członków zebrania – 25 osób – wskazywała i potwierdzała jedno, że właśnie takie rozwiązanie jest bardzo oczekiwane przez całą zamojską bowlingową brać. Właśnie tak, podczas wspomnianego zebrania, ukonstytuowało się Zamojskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego „Bastion”. Naszym głównym celem jest propagowanie i wspieranie rozwoju tej dyscypliny sportowej w naszym pięknym Zamościu, ale również i w jego okolicach.
W dniu 09 stycznia 2015 roku, w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, złożony został wniosek, o wpisanie naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Równocześnie z oczekiwaniem na wpis, rozpoczęły się pierwsze prace administracyjne nadzorowane przez nowo powstały Zarząd(strona internetowa, grafiki, projekty gadżetów, koszulki) oraz przygotowania do pierwszych imprez pod naszymi auspicjami. W końcu dnia 6 lutego 2015 roku nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru krajowego pod nr KRS 0000542723 pod pełno brzmiącą nazwą Zamojskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego BASTION. Tak właśnie „narodził” się nasz BASTION. Mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim oczekiwaniom. Zaczynamy działać na MAXA !!!
NIECH STRIKE BĘDZIE Z WAMI !!!
Adrian Lackowski
Adrian Lackowski
Andrzej Todys
Andrzej Todys
Anna Naklicka
Anna Naklicka
Anna Sobol
Anna Sobol
Sekretarz
Anna Zygarlicka
Anna Zygarlicka
Skarbnik
Bartosz Naklicki
Bartosz Naklicki
Komisja rewizyjna
Irek Zgraja
Irek Zgraja
Jakub Grądkowski
Jakub Grądkowski
Prezes Zarządu
Kinga Panas - Kitka
Kinga Panas - Kitka
Komisja rewizyjna
Łukasz Grądkowski
Łukasz Grądkowski
Maria Horbatowicz
Maria Horbatowicz
Michał Kowalczuk
Michał Kowalczuk
Robert Swatowski
Robert Swatowski
Sławomir Źwiernik
Sławomir Źwiernik
Komisja rewizyjna
Tomasz Sak
Tomasz Sak
Tomasz Źwiernik
Tomasz Źwiernik
Valter Paganin
Valter Paganin
Wojciech Zygarlicki
Wojciech Zygarlicki
Prawa autorskie © 2021 ZSBS Bastion — Uptown Style motyw WordPress od GoDaddy