BASTION – O NAS

W ciągu ostatnich 2-3 lat, w sposób zupełnie spontaniczny, wykształciła się zgrana grupa osób – pasjonatów i zwolenników bowlingu. Obecnie relacje te często wychodzą poza kręgielnie i rozgrywane mecze, znajomości z torów wkraczają także do naszego życia prywatnego. Naturalnym krokiem w takiej sytuacji wydała się nam decyzja o założeniu Stowarzyszenia, które pomogłoby nam podtrzymać i rozwijać te relacje.

Na początku 2015 roku, a dokładnie w dniu 7 stycznia w przyjaznych murach Hotelu Wojto odbyło się zebranie założycielskie naszego Stowarzyszenia ZSBS Bastion.

Już sama ilość członków zebrania – 25 osób – wskazywała i potwierdzała jedno, że właśnie takie rozwiązanie jest bardzo oczekiwane przez całą zamojską bowlingową brać. Właśnie tak, podczas wspomnianego zebrania, ukonstytuowało się Zamojskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego „Bastion”.

Naszym głównym celem jest propagowanie i wspieranie rozwoju tej dyscypliny sportowej w naszym pięknym Zamościu, ale również i w jego okolicach. W dniu 09 stycznia 2015 roku, w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, złożony został wniosek, o wpisanie naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Równocześnie z oczekiwaniem na wpis, rozpoczęły się pierwsze prace administracyjne nadzorowane przez nowo powstały Zarząd(strona internetowa, grafiki, projekty gadżetów, koszulki) oraz przygotowania do pierwszych imprez pod naszymi auspicjami. W końcu dnia 6 lutego 2015 roku nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru krajowego pod nr KRS 0000542723 pod pełno brzmiącą nazwą Zamojskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego BASTION.

Tak właśnie „narodził” się nasz BASTION.

Mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim oczekiwaniom. Zaczynamy działać na MAXA !!!

NIECH STRIKE BĘDZIE Z WAMI !!”

Prezes Zarządu Tomasz Sak

Prezes Zarządu - Tomasz Sak
Kinga Panas - Kitka
Kinga Panas - Kitka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sławek Źwiernik
Sławek Źwiernik

Członek komisji rewizyjnej

Bartosz Naklicki
Bartosz Naklicki

Członek komisji rewizyjnej

Wojciech Zygarlicki
Wojciech Zygarlicki

Dariusz Wasyluk

Sławek Waremczuk
Jacek Józefko
Jacek Józefko
Leszek Knafel
Leszek Knafel

Zamojskie Stowarzyszenie Bowlingu Sportowego "Bastion"
ul. Kresowa 7/8
22-400 Zamość
Tel: 604 724 046
KRS: 0000542723
REGON: 36073878700000
NIP: 922-30-50-554

44 1240 2005 1111 0010 6183 4959